Over ons

De Stichting Milieu en Mens is een initiatief van de Stichting Luister. Luister wil een platform bieden aan weinig of niet gehoorde democratische geluiden.

In 2021 won Milieudefensie een zaak tegen Shell en dit kwam groot in het nieuws. Luister maakte zich toen zorgen over de financiële consequenties van deze uitspraak.

Luister besefte direct dat door de eisen van Milieudefensie energieprijzen fors hoger zouden kunnen worden. De uitspraak legde namelijk niet alleen Shell hogere eisen op, maar ook de afnemers van Shell, waaronder particuliere energiegebruikers.

Shell ging tegen het vonnis in beroep en Luister richtte stichting Milieu en Mens op om deel te kunnen nemen aan dit hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie en zes andere NGO’s.

Wilt u meer weten over onze activiteiten, lees dan ons Beleidsplan.

Wilt u meer weten over ons management en woordvoerders? Kijk hier.

Het jaarverslag 2023 vindt u hier.

Visie

Betaalbare energie is essentieel voor welvaart. Volgens de Verenigde Naties stelt alleen voldoende welvaart mensen in staat zorg te hebben voor het milieu.

Wij voelen grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor zowel milieu als welvaart.

Missie

Wij komen op voor economische belangen van burgers en streven naar een gezonde balans tussen enerzijds welvaart en anderzijds het milieu. De eenzijdige benadering van een milieuvraagstuk in een rechtszaak, doet afbreuk aan andere mensenrechten zoals bijvoorbeeld het recht op een behoorlijke levensstandaard. Wij willen energie-armoede en welvaartsverlies zoveel mogelijk beperken.