Management en woordvoerders

Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter : Drs. G.P. Reedijk
Secretaris : M.G.C. Caspers, MBA
Penningmeester : H. Trompert

In de Raad van Toezicht hebben de volgende personen zitting:
Kol. b.d. Chris van den Bos
Drs. Freek Jan Berkhout

Woordvoerder:
Frans van de Werff

Bezoldiging

Bestuursleden krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning.

Statuten

De statuten van de stichting zijn hier te downloaden.

Verslag Bestuursvergadering

Het verslag van de laatste bestuursvergadering leest u hier.