De rechtszaak

De stichting Milieu en Mens is opgericht voor een interventie in de rechtszaak tussen Milieudefensie c.s. en de Shell-groep.

  • Stichting Milieu en Mens is van mening dat een geding tussen 2 partijen anderen, die geen partij zijn bij deze procedure, niet in hun belangen mag raken;
  • Stichting Milieu en Mens is ook van mening dat (in het kader van art. 3.305 BW) Milieudefensie niet het algemeen belang vertegenwoordigt. Overtuigend bewijs voor de bewering door Milieudefensie is hiervoor in deze procedure niet geleverd;
  • Stichting Milieu en Mens begeeft zich niet op het pad van milieu- of klimaatwetenschap, maar heeft wel de boodschap van het IPCC goed gehoord “dat het klimaat dusdanig complex is dat de toekomst daarvan niet voorspeld kan worden”. Toch baseert de rechter in haar uitspraak zich op de claim van Milieudefensie dat er een groot toekomstig klimaatgevaar is als haar eisen niet uitgevoerd worden. Dat maakt naar mening van de stichting Milieu en Mens dat de rechter een politiek besluit neemt dat in strijd is met de Trias Politica. Rechters moeten politieke besluiten aan het bestuur van het land overlaten.
  • Gezien de eisen van Milieudefensie die deels door de betreffende rechter zijn overgenomen in het vigerende vonnis, richt de interventie van stichting Milieu en Mens zich tegen het vonnis en daarmee tegen de eisen van Milieudefensie. De Stichting beoogt dat vonnis van tafel te krijgen.
  • Hoewel Milieudefensie en Greenpeace en andere aangesloten eisers in deze zaak al vele jaren of zelfs al decennialang bestaan en gezamenlijk vele tienduizenden donateurs hebben, bleek dat zij met al hun inspanningen slechts ca 17.000 steunbetuigingen hebben ontvangen voor deze procedure. Stichting Milieu en Mens die geen vaste donateurs of leden heeft, heeft pas enkele maanden geleden voor de Bezorgde Energie Gebruikers een website opgezet en kreeg daar al snel ca 5.000 steunbetuigingen en donaties. Via de website van stichting Milieu en Mens zal ook getracht worden adhesiebetuigingen en donaties te verwerven voor de bredere doelen van de interventie zoals bescherming van de democratische rechtstaat.