Steun ons!

Door het ondertekenen van deze steunbetuiging geef ik aan de interventie van de Stichting Milieu en Mens in het hoger beroep in de zaak van Shell tegen Milieudefensie te steunen.

Steunbetuiging

Ik betuig steun aan de interventie van stichting Milieu & Mens als bezorgde energiegebruiker en belanghebbende bij de democratische rechtstaat.

  • Mijn/onze energiekosten zijn gestegen en het vonnis van de rechtbank Den Haag in de zaak Milieudefensie tegen Shell zal de kosten verder doen stijgen. Ik maak mij ernstige zorgen over de gevolgen die de uitspraak van de rechter voor mij persoonlijk, voor mijn bedrijf en voor de economie en werkgelegenheid zal hebben en meen dat ook mijn rechten, of van mijn bedrijf en belangen door de rechter gerespecteerd moeten worden.
  • Ook vind ik dat de regels van de democratische rechtsstaat door de rechter in de zaak van Milieudefensie tegen Shell geschonden zijn. Ik word niet vertegenwoordigd door Milieudefensie: ik heb deze organisatie nooit toestemming gegeven om mij te vertegenwoordigen, ik ben door de rechter nooit gehoord en mij is niets gevraagd. Naar mijn mening vertegenwoordigt Milieudefensie niet het algemeen belang.

Wij vragen u vriendelijk uw steunbetuiging te geven op onze website Bezorgde Energie Gebruikers.