Zorg voor milieu in balans

Stichting Milieu en Mens wil de zorg voor het milieu in balans brengen met andere belangen.

Deze belangen zijn de financiële draagkracht van burgers en een gezonde economie, waarvoor betaalbare en betrouwbare energie nodig is. Bovendien wil de stichting bijdragen aan het bewaken van de democratische rechtsstaat en de Open Samenleving.

Delen via

Boodschap

Onze kernboodschap is dat betaalbare, betrouwbare energie essentieel is voor de welvaart, en dat zonder voldoende welvaart mensen geen zorg kunnen hebben voor milieu. Er dient evenwicht te zijn tussen de belangen van mensen en bedrijven en het belang van milieu en klimaat.

Visie

Betaalbare energie is essentieel voor welvaart. Volgens de Verenigde Naties stelt alleen voldoende welvaart mensen in staat zorg te hebben voor het milieu. Wij voelen grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor zowel milieu als welvaart.

Missie

Wij komen op voor economische belangen van burgers en streven naar een gezonde balans tussen enerzijds welvaart en anderzijds het milieu. De eenzijdige benadering van een milieuvraagstuk in een rechtszaak, doet afbreuk aan andere mensenrechten zoals bijvoorbeeld het recht op een behoorlijke levensstandaard. Wij willen energie-armoede en welvaartsverlies zoveel mogelijk beperken.


De rechtszaak
Over ons
Steun ons met een donatie

Wat we willen bereiken en waarom

We willen bereiken dat de behoefte aan betaalbare en betrouwbare energie wordt meegewogen in afwegingen rond milieu en klimaat. Volgens de VN stelt alleen voldoende welvaart mensen in staat zorg te hebben voor het milieu en M&M ziet betaalbare en betrouwbare energie als essentiële voorwaarde voor voldoende welvaart.

Daarnaast geloven wij dat de huidige eenzijdige benadering van milieubescherming niet past in een democratische rechtsstaat. We willen een evenwichtig beleid dat op democratische wijze tot stand komt, ook in de rechtszaal. Aangezien de milieubeweging de juridische weg gekozen heeft, zien wij ons genoodzaakt hier in de rechtszaal antwoord op te geven.