Doneren

Uw donatie is hard nodig

Uw steun is onmisbaar. De dominante krachten in politiek en media geven voortdurend prioriteit aan klimaat en milieu, en lijken weinig aandacht te hebben voor de gevolgen van dit beleid. Energiearmoede komt alleen soms in beeld als er werkelijk schrijnende toestanden ontstaan.

Als gevolg van deze eenzijdigheid krijgt de milieubeweging miljoenensubsidies, terwijl een stichting als Milieu en Mens volledig afhankelijk is van donaties. En al gaan we in deze rechtszaak samen optrekken met Shell, we willen niet door Shell gesponsord worden omdat wij een ander belang vertegenwoordigen, namelijk het belang van de energiegebruikers.

Milieu en Mens heeft de ANBI-status. Dat betekent dat uw donatie als gift aftrekbaar is van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doneer € -