Milieu en Mens neemt het op tegen Extinction Rebellion

In het kort geding dat dient op 3 oktober 2023 eist Milieu en Mens van XR dat zij haar acties beperkt tot een dag per week in het weekeinde en van de Nederlandse Staat dat zij waar mogelijk op geweldloze wijze optreedt tegen de actievoerders.

Persbericht lees hier.